Dịch vụ quản lý mạng

Dịch vụ quản lý mạng giúp tăng cường bảo mật và tính khả dụng của mạng của bạn.

vnthietkeweb giúp thiết kế và triển khai các giải pháp bảo vệ truy cập và chuyển đổi dự phòng cho mạng nội bộ và truy cập internet của bạn.

Các bài viết liên quan:

Những thách thức của bạn

  • Cấu hình mạng chuyển đổi dự phòng.
  • Cấu hình truy cập Internet dự phòng.
  • Cấu hình truy cập từ xa chuyển đổi dự phòng.
  • Bảo vệ truy cập mạng trái phép.

vnthietkeweb cung cấp

  • Đánh giá an ninh.
  • Thiết kế, phát triển và thực hiện Giải pháp mạng dự phòng.

Đội ngũ chuyên gia được chứng nhận của vnthietkeweb sẽ chăm sóc giải pháp mạng của bạn.

Các công nghệ như 802.1x, VRRP, các cổng chuyển đổi dự phòng và khả dụng cao sẽ cho phép bạn chắc chắn rằng mạng văn phòng của bạn có bảo mật đáng tin cậy, khả năng sẵn sàng tức thì và truy cập Internet dự phòng.

See also  Dịch vụ kiểm tra khả năng sử dụng và kiểm tra trải nghiệm người dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *