Category Archives: Dịch vụ

Dịch vụ bộ phận trợ giúp thuê ngoài cho MSP

Thuê ngoài bộ phận trợ giúp nhãn hiệu riêng là một lựa chọn hiệu quả cho MSP để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí của hoạt động bộ phận trợ giúp mà không cần thuê và phát triển đội ngũ bộ phận trợ giúp nội bộ. Với 15 năm kinh nghiệm trong việc […]

Dịch vụ thuê ngoài bộ phận trợ giúp

Thuê ngoài bộ phận trợ giúp là chiến lược trong đó một công ty giao phó việc giải quyết các vấn đề về người dùng của nhân viên hoặc khách hàng (L1) và các vấn đề kỹ thuật (L2, L3) của cơ sở hạ tầng CNTT hoặc các thành phần của nó cho bên thứ […]

Dịch vụ Tư vấn Khoa học Dữ liệu

Dịch vụ khoa học dữ liệu giúp các công ty chạy thử nghiệm trên dữ liệu của họ để tìm kiếm thông tin chi tiết về doanh nghiệp. vnthietkeweb cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học dữ liệu tận dụng các công nghệ Máy học, Trí tuệ nhân tạo và Học sâu để đáp […]

Phân tích dữ liệu như một dịch vụ

Analytics as a Service (AaaS) cung cấp một nền tảng phân tích dữ liệu được tùy chỉnh hoàn toàn để phân tích dữ liệu trong đám mây trên cơ sở phí đăng ký. Trong phân tích dữ liệu từ năm 2020, vnthietkeweb cung cấp Phân tích đầu cuối như một Dịch vụ, được hỗ trợ […]

Dịch vụ tích hợp ứng dụng và hệ thống doanh nghiệp

Các dịch vụ tích hợp ứng dụng giúp xây dựng thông tin tự động và quy trình xử lý giữa các ứng dụng khác nhau. Trong quá trình phát triển phần mềm từ năm 2020, vnthietkeweb xây dựng các tích hợp đáng tin cậy và thuận tiện giữa các hệ thống tùy chỉnh và / […]

Dịch vụ quản lý dữ liệu

Biến dữ liệu của bạn thành tài sản chiến lược Các dịch vụ quản lý dữ liệu nhằm mục đích tạo ra một nền tảng để tổng hợp và phân tích dữ liệu. Trong các chương trình được thiết kế riêng, vnthietkeweb bao gồm tất cả các chức năng quản lý dữ liệu và đạt […]

Dịch vụ phân tích kinh doanh và thông minh kinh doanh

Dịch vụ thông minh kinh doanh (BI) giúp cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu có cấu trúc trong toàn công ty. Là nhà cung cấp các giải pháp BI có kinh nghiệm, vnthietkeweb tích hợp dữ liệu đa nguồn và áp dụng các kỹ thuật phân tích để tự động trích xuất […]