Theme wordpress phòng khám đông y

700,000 

❤️Trình duyệt tương thích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft EdgeOpera.
❤️Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, JavaScript, PHP
❤️Cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL
❤️Responsive:
❤️Tốc độ tải trang: <2.5s.
❤️Tích hợp mạng xã hội:
❤️Quản lý nội dung (Content management):
❤️Tính bảo mật:
❤️Hỗ trợ và cộng đồng:

Mã: 16630 Danh mục: Thực phẩm - Thuốc

Gọi điện ngay