Giao thức HTTPS là gì? Tại sao website nên sử dụng HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là một giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong World Wide Web (WWW). Nó là một giao thức cho phép truyền tải các tài nguyên như văn bản, hình ảnh, video và các nội dung khác giữa máy khách (client) và máy chủ (server) trên mạng.

HTTP hoạt động dựa trên mô hình yêu cầu/phản hồi, trong đó máy khách gửi yêu cầu (request) tới máy chủ và máy chủ trả lời (response) bằng cách gửi lại các tài nguyên được yêu cầu. Yêu cầu và phản hồi này được định dạng theo các thông điệp (message) dựa trên các phương thức (methods) như GET, POST, PUT, DELETE.

HTTP ban đầu được thiết kế để truyền tải dữ liệu một cách không bảo mật. Điều này có nghĩa là thông tin được truyền tải qua HTTP có thể bị đánh cắp hoặc thay đổi bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư, giao thức HTTPS đã được phát triển dựa trên HTTP.

HTTPS sử dụng mã hóa SSL/TLS để mã hóa dữ liệu giữa máy khách và máy chủ, đảm bảo tính bảo mật trong quá trình truyền tải. Điều này làm cho việc sử dụng HTTPS trở thành lựa chọn tốt hơn so với HTTP đối với việc truyền tải thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và giao dịch trực tuyến.

Tổng quan, HTTP là giao thức truyền tải siêu văn bản trong WWW, trong khi HTTPS là phiên bản bảo mật hơn của HTTP, sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin trong quá trình truyền

Https là gì?

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) là phiên bản bảo mật hơn của giao thức HTTP. Nó sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải giữa máy khách (client) và máy chủ (server) trên mạng. Sự bảo mật được đảm bảo thông qua việc sử dụng các giao thức mã hóa như SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security).

Khi sử dụng HTTPS, dữ liệu được mã hóa trước khi được gửi đi từ máy khách và chỉ có máy chủ có khóa giải mã để đọc dữ liệu. Điều này ngăn chặn kẻ tấn công từ việc đánh cắp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân.

HTTPS cũng cung cấp xác thực máy chủ, đảm bảo rằng máy khách đang truy cập vào một trang web chính thức và không bị giả mạo. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công Man-in-the-Middle, trong đó kẻ tấn công giả mạo máy chủ và thu thập thông tin người dùng.

Sử dụng HTTPS cho trang web của bạn cũng có lợi ích từ góc nhìn SEO, vì các công cụ tìm kiếm thường ưu tiên hiển thị các trang web an toàn và bảo mật cho người dùng.

Tóm lại, HTTPS là giao thức bảo mật sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải trên mạng. Sự bảo mật và xác thực của HTTPS làm cho nó trở thành lựa chọn tốt hơn so với HTTP để đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên internet.

Sử dụng HTTPS như thế nào?

Để sử dụng HTTPS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác minh chứng chỉ SSL/TLS: Trước khi có thể sử dụng HTTPS, bạn cần xác minh chứng chỉ SSL/TLS cho trang web của mình. Chứng chỉ này được cấp bởi một tổ chức chứng thực được tin cậy, và nó xác nhận rằng trang web của bạn là an toàn và được chứng thực.
 2. Mua và cài đặt chứng chỉ SSL/TLS: Bạn cần mua một chứng chỉ SSL/TLS từ một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và cài đặt nó trên máy chủ của mình. Quá trình cài đặt chứng chỉ sẽ thay đổi tùy theo hệ thống máy chủ mà bạn đang sử dụng.
 3. Cấu hình máy chủ web: Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL/TLS, bạn cần cấu hình máy chủ web để sử dụng HTTPS. Điều này bao gồm việc thiết lập các cài đặt bảo mật cho máy chủ web để sử dụng giao thức HTTPS.
 4. Kiểm tra và đảm bảo hoạt động đúng đắn: Sau khi cấu hình xong, bạn nên kiểm tra và đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động đúng đắn với HTTPS. Đảm bảo rằng tất cả các liên kết và tài nguyên trên trang web đều sử dụng giao thức HTTPS, và không có bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi nào liên quan đến chứng chỉ SSL/TLS.
 5. Quảng bá trang web với HTTPS: Khi trang web của bạn đã sử dụng HTTPS một cách chính thức, hãy đảm bảo quảng bá và chia sẻ liên kết của trang web dùng giao thức HTTPS. Điều này đảm bảo rằng người dùng truy cập vào trang web của bạn thông qua kết nối bảo mật.

Lưu ý rằng sử dụng HTTPS chỉ bảo vệ quá trình truyền tải dữ liệu giữa máy khách và máy chủ. Để đảm bảo an toàn toàn diện cho trang web của bạn, bạn cũng cần áp dụng các biện pháp bảo mật khác như bảo vệ mật khẩu, cập nhật phần mềm, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, và giám sát hoạt động của trang web.

Trong quá trình kết nối HTTPS với một SSL certificate chất lượng, người dùng sẽ thấy biểu tượng ổ khóa xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Đối với các chứng chỉ Extended Validation Certificate (EV Certificate), thanh địa chỉ có thể chuyển sang màu xanh lá cây, cho thấy mức độ xác thực cao hơn.

Sử dụng HTTPS không chỉ đảm bảo tính bảo mật trong quá trình truyền tải dữ liệu, mà còn tạo niềm tin và đáng tin cậy cho người dùng khi truy cập vào trang web của bạn.

Quá trình giao tiếp giữa client và server thông qua giao thức HTTPS

Quá trình giao tiếp giữa client và server thông qua giao thức HTTPS bao gồm các bước sau:

 1. Gửi yêu cầu kết nối: Client (trình duyệt) gửi yêu cầu kết nối HTTPS đến server bằng cách sử dụng URL HTTPS (ví dụ: https://www.example.com).
 2. Gửi chứng chỉ SSL: Server gửi lại chứng chỉ SSL cho client. Chứng chỉ này chứa thông tin về khóa công khai của server và được ký bởi một CA (Certificate Authority) đáng tin cậy.
 3. Xác thực chứng chỉ: Trình duyệt client xác thực chứng chỉ SSL của server. Nếu chứng chỉ không hợp lệ hoặc đã hết hạn, trình duyệt sẽ cảnh báo cho người dùng.
 4. Quá trình Handshake: Sau khi xác thực chứng chỉ, client và server thực hiện quá trình Handshake để thiết lập kết nối bảo mật. Quá trình này bao gồm các bước sau: a. Client gửi một thông điệp “ClientHello” đến server, đi kèm với các thông tin như phiên bản SSL/TLS được hỗ trợ và các thông số mật mã. b. Server gửi một thông điệp “ServerHello” đến client, chứa thông tin về phiên bản SSL/TLS được chọn và các thông số mật mã. c. Server gửi chứng chỉ server cho client (nếu yêu cầu). d. Server gửi một thông điệp “ServerHelloDone” để thông báo rằng quá trình Handshake của server đã hoàn tất. e. Client xác thực chứng chỉ server (nếu yêu cầu) và tạo ra một “pre-master secret”. f. Client mã hóa pre-master secret bằng khóa công khai của server và gửi lại cho server. g. Server giải mã pre-master secret bằng khóa riêng của mình. h. Client và server sử dụng pre-master secret để tạo ra “master secret” chung. i. Client và server sử dụng master secret để tạo ra các khóa mã hóa và khóa băm (hash) dùng trong quá trình truyền tải dữ liệu.
 5. Gửi dữ liệu bảo mật: Sau khi hoàn tất quá trình Handshake, client và server đã thiết lập một kết nối bảo mật. Bây giờ, dữ liệu truyền tải giữa client và server được mã hóa và giải mã bằng các khóa mã hóa chung đã được tạo ra trong quá trình Handshake. Điều này đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu khi truyền qua mạng.

Quá trình giao tiếp qua giao thức HTTPS đảm bảo rằng thông tin được truyền tải giữa client và server được bảo vệ an toàn, không thể đọc được và không thể bị sửa đổi bởi các bên thứ ba.

So sánh giữa HTTP và HTTPS?

Dưới đây là một số khác biệt chính giữa HTTP và HTTPS:

 1. Bảo mật: HTTPS sử dụng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu truyền tải giữa client và server, đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Trong khi đó, HTTP không có cơ chế mã hóa, dẫn đến dữ liệu được truyền tải theo dạng văn bản không mã hóa.
 2. Chứng chỉ SSL: HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL để xác minh tính xác thực của server và tạo một kết nối an toàn. HTTP không sử dụng chứng chỉ SSL và không có quá trình xác thực, dẫn đến khả năng bị tấn công giả mạo hoặc đánh cắp thông tin.
 3. Cổng kết nối: HTTPS sử dụng cổng kết nối 443 trong khi HTTP sử dụng cổng 80. Điều này cho phép máy chủ phân biệt và xử lý yêu cầu từ client dựa trên cổng kết nối.
 4. Độ tin cậy: HTTPS đáng tin cậy hơn HTTP vì sử dụng các chứng chỉ SSL do các cơ quan chứng thực đáng tin cậy cấp phát. Nó đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và xác thực danh tính của máy chủ. HTTP không cung cấp độ tin cậy tương tự.
 5. Tìm kiếm và SEO: Từ góc độ SEO, Google đã ưu tiên trang web sử dụng HTTPS trong kết quả tìm kiếm. Điều này có nghĩa là các trang web HTTPS có thể có lợi thế về xếp hạng và hiển thị trên kết quả tìm kiếm hơn là các trang web chỉ sử dụng HTTP.

Trên hết, HTTPS mang lại tính bảo mật và độ tin cậy cao hơn so với HTTP, làm tăng sự bảo vệ và an toàn cho người dùng khi truy cập và truyền tải thông tin trên mạng.

Khác biệt về bảo mật:

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol): Là giao thức truyền tải siêu văn bản không được mã hóa. Dữ liệu được truyền dưới dạng văn bản không mã hóa, dễ dàng bị đánh cắp hoặc thay đổi trong quá trình truyền tải. Giao thức này không đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân, thông tin giao dịch và dễ bị tấn công.
 • HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Là một biến thể bảo mật của HTTP sử dụng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu truyền tải. Dữ liệu được mã hóa và giải mã bởi các mã khóa, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin trong quá trình truyền tải. HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL để xác minh tính xác thực của máy chủ, đảm bảo người dùng kết nối đến máy chủ chính xác và không bị giả mạo.

Khác biệt về giao tiếp:

 • HTTP: Giao tiếp qua cổng 80 và truyền dữ liệu theo dạng văn bản thông thường. Dữ liệu không được mã hóa và có thể dễ dàng đọc được bởi bất kỳ ai có khả năng nghe lén trên mạng.
 • HTTPS: Giao tiếp qua cổng 443 và truyền dữ liệu theo dạng mã hóa. Dữ liệu được mã hóa và chỉ có thể được giải mã bởi máy chủ và người nhận, đảm bảo tính bảo mật của thông tin trên mạng.

Cách chuyển đổi từ giao thức HTTP sang giao thức HTTPS trên WordPress bằng Plugin

Để chuyển đổi giao thức từ HTTP sang HTTPS trên WordPress, bạn có thể sử dụng các plugin sau đây:

 1. Really Simple SSL: Đây là một plugin miễn phí và dễ sử dụng để chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS trên WordPress. Plugin này tự động phát hiện và cấu hình SSL cho bạn. Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin, sau đó làm theo các hướng dẫn đơn giản để hoàn thành việc chuyển đổi.
 2. SSL Insecure Content Fixer: Plugin này giúp bạn tìm và sửa các liên kết và tài nguyên không an toàn trong nội dung của trang web sau khi bạn đã chuyển đổi sang HTTPS. Plugin sẽ tự động điều chỉnh các liên kết và tài nguyên để phù hợp với giao thức HTTPS.
 3. Really Simple SSL Pro: Đây là phiên bản cao cấp của plugin Really Simple SSL, cung cấp nhiều tính năng bổ sung như cấu hình HSTS (HTTP Strict Transport Security), cảnh báo khi chứng chỉ SSL hết hạn, chuyển hướng tùy chỉnh và nhiều hơn nữa.

Để chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS bằng plugin, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
 2. Chọn “Plugins” trong menu chính và nhấp vào “Add New” để thêm plugin mới.
 3. Tìm kiếm tên plugin bạn muốn sử dụng (ví dụ: Really Simple SSL) và nhấp vào nút “Install Now” để cài đặt plugin.
 4. Kích hoạt plugin sau khi cài đặt hoàn tất.
 5. Theo hướng dẫn của plugin cụ thể, bạn sẽ cần thực hiện một số bước để hoàn tất quá trình chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS.

Lưu ý rằng trước khi chuyển đổi, bạn cần có chứng chỉ SSL hợp lệ đã cài đặt trên máy chủ của bạn. Bạn có thể nhận được chứng chỉ SSL từ các nhà cung cấp dịch vụ hoặc từ tổ chức chứng thực SSL uy tín.

Vì sao nên sử dụng HTTPS cho website của bạn ?

Sử dụng HTTPS cho website của bạn có nhiều lợi ích quan trọng:

 1. Bảo mật thông tin người dùng: HTTPS giúp bảo vệ thông tin cá nhân, mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm khác mà người dùng gửi và nhận trên website của bạn. Dữ liệu được mã hóa để tránh bị đánh cắp hoặc can thiệp bởi các bên thứ ba.
 2. Xác thực danh tính: Giao thức HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL để xác thực danh tính của máy chủ. Điều này đảm bảo rằng người dùng đang truy cập vào trang web chính xác và không bị giả mạo hoặc tấn công “man-in-the-middle”.
 3. Tăng cường tin cậy và uy tín: Khi trang web của bạn sử dụng HTTPS, người dùng sẽ thấy biểu tượng “ổ khóa” và thông báo an toàn trên trình duyệt, tạo lòng tin và tin tưởng hơn cho khách truy cập. Điều này có thể tăng khả năng chuyển đổi và tạo sự tương tác tích cực từ người dùng.
 4. Cải thiện SEO: Các công cụ tìm kiếm như Google đánh giá cao việc sử dụng HTTPS và có thể tăng thứ hạng trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. HTTPS được coi là một yếu tố SEO quan trọng và có thể giúp tăng lượng truy cập và tầm nhìn cho trang web của bạn.
 5. Tuân thủ các quy định pháp lý: Một số quy định pháp lý, chẳng hạn như GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), yêu cầu việc bảo mật dữ liệu và sử dụng HTTPS. Bằng việc sử dụng HTTPS, bạn đảm bảo tuân thủ các quy định và tránh các rủi ro pháp lý tiềm tàng.

Tóm lại, việc sử dụng HTTPS không chỉ cung cấp bảo mật thông tin người dùng, mà còn tạo lòng tin và tin tưởng từ khách truy cập, cải thiện SEO và tuân thủ các quy định pháp lý. Đó là một yếu tố quan trọng để xây dựng một trang web an toàn, đáng tin cậy và chuyên nghiệp.

Giao thức HTTPS giúp tránh tình trạng lừa đảo bằng website giả mạo

G

iao thức HTTPS giúp ngăn chặn tình trạng lừa đảo bằng website giả mạo (phishing) bằng cách xác thực danh tính của trang web. Khi một trang web sử dụng HTTPS, trình duyệt sẽ hiển thị biểu tượng “ổ khóa” và tên miền được chứng thực trên thanh địa chỉ. Điều này giúp người dùng xác định rằng trang web đó là chính xác và không phải là một trang web giả mạo.

Trên các trang web giả mạo, kẻ tấn công có thể cố gắng sao chép giao diện và nội dung của trang web chính thức để lừa đảo người dùng và lấy cắp thông tin cá nhân hay tài khoản đăng nhập. Tuy nhiên, với HTTPS, dữ liệu được mã hóa và chứng chỉ SSL xác thực được gắn kết với tên miền chính xác của trang web. Do đó, trình duyệt sẽ cảnh báo người dùng nếu có sự không phù hợp giữa chứng chỉ SSL và tên miền hiển thị.

Việc sử dụng giao thức HTTPS giúp xác thực và bảo vệ người dùng khỏi việc truy cập vào trang web giả mạo, giúp ngăn chặn việc lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lòng tin và tăng cường an ninh trực tuyến cho người dùng.

Tăng độ uy tín của website đối với người dùng

Việc sử dụng giao thức HTTPS cũng giúp tăng độ uy tín của website đối với người dùng. Dưới đây là một số lợi ích của HTTPS đối với độ uy tín của website:

 1. Xác thực và chứng nhận: Khi sử dụng HTTPS, trang web sẽ được xác thực và chứng nhận bởi một bên thứ ba đáng tin cậy (như một công ty cung cấp dịch vụ chứng chỉ SSL). Điều này cho phép người dùng biết rằng trang web họ đang truy cập là chính xác và được xác minh bởi một đơn vị có thẩm quyền.
 2. Bảo mật thông tin: Giao thức HTTPS sử dụng mã hóa dữ liệu giữa máy khách và máy chủ, đảm bảo rằng thông tin gửi đi và nhận về không thể bị đánh cắp hoặc hiển thị trái phép bởi bên thứ ba. Điều này giúp người dùng cảm thấy an tâm hơn khi giao tiếp và chia sẻ thông tin cá nhân trên trang web.
 3. Mức độ bảo mật cao hơn: Sử dụng HTTPS cho thể hiện một mức độ bảo mật cao hơn so với HTTP. Người dùng hiểu rằng trang web đang áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến và đáng tin cậy để bảo vệ thông tin của họ. Điều này giúp tạo lòng tin và tăng độ uy tín của website.
 4. SEO và xếp hạng trang web: Các công cụ tìm kiếm như Google đã xác định rằng sử dụng HTTPS có thể có ảnh hưởng tích cực đến xếp hạng trang web trong kết quả tìm kiếm. Do đó, việc sử dụng HTTPS có thể cải thiện hiệu suất SEO và tăng khả năng tìm thấy và xếp hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm.

Tổng quát, việc sử dụng giao thức HTTPS giúp tăng độ uy tín của website bằng cách cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật cho người dùng. Điều này làm tăng lòng tin, tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân và tạo ấn tượng tốt hơn với khách hàng.

Sử dụng HTTPS có vai trò quan trọng trong SEO

Việc sử dụng giao thức HTTPS (HTTPS) có vai trò quan trọng trong SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). Dưới đây là một số lợi ích của HTTPS đối với SEO:

 1. Ưu tiên của Google: Google đã công bố rằng sử dụng HTTPS sẽ được ưu tiên trong kết quả tìm kiếm. Điều này có nghĩa là các trang web sử dụng HTTPS có khả năng cao hơn để xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm so với các trang web chỉ sử dụng HTTP.
 2. Tăng cường độ tin cậy và an toàn: Việc sử dụng HTTPS cho thấy trang web đang áp dụng biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin của người dùng. Điều này làm tăng độ tin cậy và an toàn cho người dùng khi truy cập vào trang web. Các công cụ tìm kiếm đánh giá tính an toàn và đáng tin cậy của trang web là một yếu tố quan trọng trong xếp hạng SEO.
 3. Giảm tác động tiêu cực của cảnh báo trang không an toàn: Các trình duyệt web như Google Chrome hiển thị cảnh báo “Trang không an toàn” đối với các trang web chỉ sử dụng HTTP. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và gây mất điểm trong SEO. Bằng cách sử dụng HTTPS, bạn tránh được cảnh báo này và tạo ra một trang web an toàn và đáng tin cậy.
 4. Tăng tương tác và giữ chân người dùng: Một trang web sử dụng HTTPS có khả năng tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật cho người dùng. Điều này tạo ra sự tin tưởng và khích lệ người dùng tương tác nhiều hơn trên trang web của bạn. Việc tăng tương tác và giữ chân người dùng là một yếu tố quan trọng trong SEO, và HTTPS có thể giúp bạn đạt được điều đó.

Tóm lại, việc sử dụng giao thức HTTPS không chỉ cải thiện bảo mật và tin cậy của trang web, mà còn có tác động tích cực đến xếp hạng SEO. Để tối ưu hóa SEO, nên sử dụng HTTPS để tạo ra một trang web an toàn, đáng tin cậy và tăng tương tác với người dùng.

Những lưu ý khi sử dụng giao thức HTTPS

Khi sử dụng giao thức HTTPS, dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần bạn cần nhớ:

 1. Cấp chứng chỉ SSL hợp lệ: Để sử dụng HTTPS, bạn cần cài đặt và kích hoạt chứng chỉ SSL hợp lệ cho trang web của mình. Bạn có thể thuê một chứng chỉ SSL từ một nhà cung cấp đáng tin cậy hoặc sử dụng các dịch vụ miễn phí như Let’s Encrypt.
 2. Kiểm tra tính tương thích: Trước khi chuyển đổi sang HTTPS, hãy kiểm tra tính tương thích của trang web và ứng dụng với giao thức HTTPS. Đảm bảo rằng tất cả các liên kết, tài nguyên và mã nguồn trên trang web hoạt động đúng và không gây ra lỗi khi sử dụng HTTPS.
 3. Điều hướng chuyển hướng: Để đảm bảo rằng người dùng sẽ luôn được chuyển đổi sang phiên bản HTTPS của trang web, bạn cần cấu hình chuyển hướng 301 từ HTTP sang HTTPS. Điều này đảm bảo rằng tất cả các phiên bản của trang web chỉ hiển thị phiên bản HTTPS và tránh các vấn đề về nội dung trùng lặp.
 4. Cập nhật liên kết nội bộ: Nếu bạn có các liên kết nội bộ trên trang web, hãy đảm bảo rằng tất cả các liên kết này được cập nhật để sử dụng đúng giao thức HTTPS. Điều này bao gồm các liên kết trong menu, nút nhấn, hình ảnh, tệp tin CSS, JavaScript và các tài nguyên khác.
 5. Cập nhật công cụ tìm kiếm và tìm kiếm lại: Khi bạn chuyển đổi sang HTTPS, hãy cập nhật các công cụ tìm kiếm và tìm kiếm lại trang web của bạn. Điều này giúp công cụ tìm kiếm hiểu rằng trang web của bạn đã chuyển sang giao thức HTTPS và cập nhật các liên kết và chỉ mục phù hợp.
 6. Kiểm tra và giám sát: Thường xuyên kiểm tra và giám sát trang web của bạn để đảm bảo rằng HTTPS hoạt động đúng và không có vấn đề bảo mật. Theo dõi các cảnh báo bảo mật, chứng chỉ hết hạn và các vấn đề khác liên quan đến HTTPS để đảm bảo rằng trang web của bạn luôn hoạt động một cách an toàn và ổn định.

Tổng quát, việc sử dụng giao thức HTTPS đòi hỏi sự cài đặt chính xác, cấu hình và theo dõi liên tục để đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.

Những câu hỏi thường gặp về HTTPS

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về HTTPS và các câu trả lời tương ứng:

 1. Tại sao nên sử dụng HTTPS?
  • Sử dụng HTTPS giúp bảo mật thông tin của người dùng trên trang web, đảm bảo tính toàn vẹn và bí mật của dữ liệu. Nó cũng tăng độ tin cậy và uy tín của trang web, cải thiện trải nghiệm người dùng và có tác động tích cực đến việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
 2. Làm thế nào để chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS?
  • Để chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS, bạn cần cài đặt chứng chỉ SSL/TLS và cấu hình máy chủ web để hỗ trợ giao thức HTTPS. Sau đó, bạn cần cập nhật liên kết và tài nguyên trên trang web để sử dụng đúng đường dẫn HTTPS.

Khi website gặp lỗi HTTPS bị gạch đỏ hoặc gạch chéo, bạn cần thực hiện các bước sau để giải quyết vấn đề:

 1. Kiểm tra chứng chỉ SSL: Đảm bảo rằng chứng chỉ SSL đã được cài đặt và cấu hình đúng cho website của bạn. Kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của chứng chỉ.
 2. Kiểm tra cấu hình máy chủ: Xác minh rằng máy chủ web đã được cấu hình đúng để hỗ trợ giao thức HTTPS. Đảm bảo rằng cài đặt SSL đã được thực hiện đúng cách và các tệp tin cần thiết đã được cài đặt và cấu hình.
 3. Kiểm tra liên kết và tài nguyên: Đảm bảo rằng tất cả các liên kết nội bộ, liên kết hình ảnh, tệp tin CSS và JavaScript trên trang web đã được cập nhật để sử dụng đúng đường dẫn HTTPS. Nếu có liên kết nào sử dụng giao thức HTTP, chuyển chúng sang HTTPS.
 4. Kiểm tra các tệp tin tĩnh: Cập nhật các tệp tin tĩnh như hình ảnh, tệp CSS và JavaScript để sử dụng đường dẫn HTTPS thay vì HTTP. Điều này đảm bảo rằng không có nội dung không an toàn trên trang web.
 5. Kiểm tra hình ảnh và tài nguyên không an toàn: Nếu website của bạn có hình ảnh hoặc tài nguyên không an toàn, hãy thay thế chúng bằng các phiên bản an toàn. Sử dụng hình ảnh và tài nguyên được tải từ nguồn đáng tin cậy và sử dụng giao thức HTTPS.
 6. Kiểm tra cài đặt SSL/TLS: Đảm bảo rằng cài đặt SSL/TLS được thực hiện đúng cách và tuân thủ các quy tắc bảo mật. Điều này bao gồm việc sử dụng các phiên bản SSL/TLS an toàn và cấu hình các ciphers mạnh để bảo vệ thông tin.
 7. Kiểm tra tương thích trình duyệt: Xác minh rằng website của bạn tương thích với các trình duyệt phổ biến và không gặp vấn đề tương thích khi sử dụng giao thức HTTPS. Kiểm tra trên nhiều trình duyệt và phiên bản để đảm bảo rằng không có lỗi hiển thị hoặc cảnh báo không an toàn.

Nếu sau khi thực hiện các bước trên vẫn gặp vấn đề với HTTPS, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của nhà cung cấp SSL hoặc tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia về bảo mật và quản trị hệ thống.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay