Dịch vụ ứng dụng

Tập hợp đầy đủ các dịch vụ xoay quanh việc phát triển và bảo trì các ứng dụng phức tạp quan trọng trong kinh doanh. Các chuyên gia của chúng tôi xây dựng, thử nghiệm, triển khai, bảo vệ, quản lý, di chuyển và tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật số quy mô doanh nghiệp để đảm bảo chúng luôn hoạt động và đạt được TCO tối ưu.

Mọi phần của Hệ sinh thái CNTT của bạn.

Chăm sóc toàn diện cơ sở hạ tầng và ứng dụng đám mây hoặc tại chỗ của bạn:

  • Tư vấn
  • Thực hiện
  • Quản lý và hỗ trợ
  • Bảo vệ
  • Dịch vụ trợ giúp

Cải tiến và đổi mới với xu hướng công nghệ

Nhóm của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chuyển đổi doanh nghiệp của mình bằng các khả năng công nghệ mới nhất để luôn dẫn đầu.

Dữ Liệu Lớn

Quản lý dữ liệu lớn của bạn thông qua các giải pháp mạnh mẽ cho phép thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu.

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

  • Tư vấn và thực hiện
  • Quản trị dữ liệu
  • Hỗ trợ và phát triển
  • Bảo mật dữ liệu

See also  Dịch vụ tư vấn di động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *