Category Archives: Dịch vụ

Dịch vụ phát triển sản phẩm phần mềm

Phát triển sản phẩm phần mềm là tạo ra phần mềm thương mại cho người dùng doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng cá nhân. vnthietkeweb cung cấp các dịch vụ phát triển sản phẩm thuê ngoài để giúp cung cấp các sản phẩm phần mềm hấp dẫn, thân thiện với người dùng và có thể […]

Dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh

Phần mềm cho các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn Phát triển phần mềm tùy chỉnh là một cách để có được phần mềm vượt trội do chức năng nâng cao mà giải pháp tùy chỉnh cung cấp. Dựa trên kinh nghiệm từ 3.000 dự án, vnthietkeweb cung cấp các dịch vụ […]

Dịch vụ hiện đại hóa ứng dụng kế thừa

Các dịch vụ hiện đại hóa ứng dụng giúp giữ cho các ứng dụng cũ tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu kinh doanh hiện tại. Trong quá trình phát triển phần mềm từ năm 2020 , vnthietkeweb cung cấp các dịch vụ hiện đại hóa ứng dụng để nâng cấp ứng […]

Dịch vụ Gia công phần mềm Phát triển

Bản chất của Gia công phần mềm phát triển Với gia công phát triển phần mềm , bạn ủy thác trách nhiệm đối với tất cả hoặc một phần các hoạt động phát triển phần mềm cho một nhà cung cấp. Nó giúp bù đắp sự thiếu hụt nguồn lực nội bộ hoặc chuyên môn […]

Phát triển thương mại điện tử tùy chỉnh

Phát triển thương mại điện tử tùy chỉnh là thiết kế một giải pháp thương mại điện tử duy nhất cho từng doanh nghiệp và tuân theo phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu kinh doanh. Tại vnthietkeweb, chúng tôi nghiên cứu đối tượng mục tiêu và lên kế hoạch trải nghiệm khách hàng một […]

Dịch vụ CNTT và Phần mềm cho các Công ty Vận tải và Logistics

Chuyển đổi kỹ thuật số trong hoạt động vận tải và hậu cần Kể từ năm 2015, vnthietkeweb đã cung cấp các giải pháp CNTT phù hợp và các dịch vụ dành riêng cho ngành vận tải và hậu cần (T&L), thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong quản lý kinh doanh và tất […]