Category Archives: Dịch vụ

Dịch vụ kiểm tra khả năng sử dụng và kiểm tra trải nghiệm người dùng

Kiểm tra khả năng sử dụng nhằm đảm bảo sự sắp xếp hợp lý của các phần tử giao diện người dùng của giải pháp, bố cục nội dung thuận tiện và số lượng các bước sử dụng. Các dịch vụ UX của vnthietkeweb bao gồm kiểm tra khả năng sử dụng , kiểm tra […]

Dịch vụ kiểm tra phần mềm chức năng

Kiểm thử chức năng được thực hiện ở các mức độ chi tiết khác nhau và nhằm đảm bảo phần mềm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu chức năng của nó . Các bài viết liên quan: Trong 33 năm, vnthietkeweb đã cung cấp thử nghiệm chức năng giao diện người dùng và API […]

Dịch vụ phát triển ứng dụng đám mây

Phát triển ứng dụng đám mây ngụ ý xây dựng các ứng dụng chạy trên đám mây và có thể tận dụng các tính năng và dịch vụ đám mây do các nhà cung cấp đám mây cung cấp. Trong lĩnh vực điện toán đám mây kể từ năm 2020, vnthietkeweb phân phối nhanh chóng […]

Dịch vụ dữ liệu lớn để tạo ra sự khác biệt lớn

Dịch vụ dữ liệu lớn giúp các công ty tối đa hóa giá trị dữ liệu và đạt được các mục tiêu kinh doanh với phân tích dữ liệu lớn. Kể từ năm 2020 , vnthietkeweb cung cấp một loạt các dịch vụ dữ liệu lớn, bao gồm tư vấn, triển khai, hỗ trợ và […]

Kiểm tra phần mềm và Gia công phần mềm QA

Gia công phần mềm QA bao gồm việc lập kế hoạch chiến lược QA, thiết lập môi trường thử nghiệm, chuẩn bị các trường hợp thử nghiệm và tập lệnh, kiểm tra phần mềm và mô tả lỗi. Kể từ năm 2020, các dịch vụ thuê ngoài QA của vnthietkeweb giúp các doanh nghiệp cung […]

Dịch vụ phân tích được quản lý

Các dịch vụ phân tích được quản lý ngụ ý việc thuê ngoài phân tích dữ liệu cho một nhà cung cấp dịch vụ để loại bỏ nhu cầu phát triển và quản lý một giải pháp phân tích độc quyền. Với 33 năm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, vnthietkeweb giúp các công […]

Dịch vụ bổ sung nhân viên CNTT

Kỹ năng lập trình đa dạng cho thuê vnthietkeweb cung cấp đội ngũ hơn 700 chuyên gia CNTT để củng cố nhóm phát triển của bạn với các nguồn lực CNTT cần thiết. Theo mô hình tăng cường nhân viên, chúng tôi cung cấp nhân tài trong tất cả các vai trò của dự án […]