Kiểm tra & QA

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thuê ngoài kiểm tra và QA toàn diện, có thể giúp phát triển QA của bạn hoặc nâng cao chất lượng hiện có, hỗ trợ bạn trong việc thiết lập và phát triển TCoE. Chúng tôi thực hiện kiểm tra đầu cuối đối với ứng dụng di động, web và máy tính để bàn ở mỗi giai đoạn của vòng đời phát triển.

See also  Tư vấn an ninh mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *